Наукова діяльність

Gosudarstvennaya-nauchno-issledovatel-skaya-laboratoriya-po-kontrolyu-kachestva-_LS_NFaU_2


НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ФАРМАКОІНФОРМАТИКИ
У 2017 РОЦІ


ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
ПЄНКІНА Ю.М.

 

 


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

   Загальна кількість працівників У тому числі
докт.

наук

канд. наук без
вченого
ступеню
проф. доц. старший

викладач

викладач
Жінок 7 5 2 4 1 1
Чоловіків 6 1 5 1 5
Всього 13 1 10 2 1 9 1 1

 

ІНІЦІАТИВНА (ПОШУКОВА) ТЕМАТИКА КАФЕДРИ

з/п

№ держ.
реєстрації
Назва НДР Строки
виконання
Керівник НДР Наукові результати
1 0114U000965 Розробка статистичних методів та класифікаційних моделей у фармацевтичних та медичних задачах 01.08.2017 Пєнкін Ю.М. 1.   Радченко В.О. Відносний вміст різних тканин у паравертебральних м’язах поперекового відділу хребта за умов дегенеративних захворювань та у здорових залежно від віку. /В.О. Радченко, А.Г. Скіданов, Д.В. Морозенко, Ю.А. Змієнко, Л.П. Міщенко, М.М. Нессонова // Ортопедия, травматология и протезирование, 2017. –№1. –С. 80-86.

2.   Нессонова М.Н. Процедуры вычисления минимального необходимого объёма выборки для планируемых исследований и их программная реализация. /М.Н. Нессонова, Е.Ю. Литвиненко// Клиническая информатика и телемедицина, 2017. – T.12., Вып.13. – С. 56–61.

3.   Сорокина И.В. Факторы риска развития патологии органов мочевыделительной системы у детей Харьковской области. /И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко, Н.В. Капусник, А.В. Арсеньев // тези доповідей Шостого міжнародного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна» (28-29 вересня 2017 р., Харків). Ліки України плюс, №3 (32), 2017. – С. 12-13.

 

 


ПЕРЕЛІК ПРЕМІЙ, ЯКІ ОТРИМАЛИ СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ У 20017 р.

№ з/п Отримувач гранту, премії, стипендії, нагороди (ПІБ, посада) Термін Назва
1 Проф. Пєнкін Ю.М. квітень 2017 Державна премія України в галузі науки і техніки

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ У 2017 РОЦІ

Монографії
1. Федосеева Алина Александровна. Весь школьный курс. 1000 самых важных тем. М.:«Эксмо», 2017 г
Статті у закордонних виданнях
1

 

2

 

3

 

4

Penkin Yu.M. Effect of the Impedance on Radiation Fields of Spherical antennas. /Yu.M. Penkin, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko and N.K. Blinova // Progress In Electromagnetics Research Letters, Vol. 71, 2017. – P. 83-89.

Gretskih D.V. Mathematical Model of Large Rectenna Arrays for Wireless Energy Transfer. / D.V. Gretskih, A.I. Luchaninov, M.V. Nesterenko, and Yu. M. Penkin // Progress In Electromagnetics Research B, Vol. 74, 2017. – P. 77-91.

Penkin Yu.M. Formation of Radiation Fields of Linear Vibrator Arrays by Using Impedance Synthesis. /Yu.M. Penkin, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko // Progress in Electromagnetics Research M, Vol. 57,2017. – P. 1-10.

Berdnik S.L. Waveguide T-junctions with resonant coupling between sections of different dimensions. /S.L. Berdnik, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko, Yu.M. Penkin // International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 2017, 9(5). – P. 1059-1065.

Статті у вітчизняних виданнях
1

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

Mala Zh.V. Methodological Approaches to the Analysis and Assessment of Marketing Competitive Advantages of Pharmacy Networks. / Zh.V. Mala, O.V. Posylkina, M.M. Nessonova // Соцiальна фармацiяв охороне здоров’я. 2017. – Т. 3, №1. – C. 41-51.

Радченко В.О. Відносний вміст різних тканин у паравертебральних м’язах поперекового відділу хребта за умов дегенеративних захворювань та у здорових залежно від віку. / В.О. Радченко, А.Г. Скіданов, Д.В. Морозенко, Ю.А. Змієнко, Л.П. Міщенко, М.М. Нессонова //Ортопедия, травматология и протезирование, 2017. –№1. –С. 80-86.

Нессонова М.Н. Процедуры вычисления минимального необходимого объёма выборки для планируемых исследований и их программная реализация. /М. Н. Нессонова, Е. Ю. Литвиненко // Клиническая информатика и телемедицина, 2017. – T.12., Вып.13. – С. 56–61.

Федосеева А. А. Оценка качества программного обеспечения автоматизированных систем управления фармацевтических предприятий / А. А. Федосеева. // Материали V науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики». – 2017. – С. 153–157.

Федосеева А. А. Case-ориентированная оценка качества и безопасности программного обеспечения технологического процесса производства лекарственных средств на фармацевтическом предприятии / А. А. Федосеева. // Радіоелектронні і компютерні системи. – 2017. – №5. – С. 59–63.

Тези у закордонних виданнях
1

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

 

7

Dakhov V.M. Array of the Two Arc Monopoles on a Sphere with Surface Impedance. /V.M.Dakhov, S.L. Berdnik, N.K. Blinova, Yu.M. Penkin // XI International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Ukraine, 2017. –P.190-193.

Penkin Yu.M. Radiation Fields of a Radial Dipole Located on a Metal Sphere Coated by a Layer of Metamaterial. /Yu.V. Penkin, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko, S.L. Berdnik, S.V. Pshenichnaya // XI International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT), Kyiv, Ukraine, 2017. –P. 92-95.

Berdnik S.L. Testing of Thin Metamaterial Coating by a Waveguide-Slot Method. S.L. /Berdnik, M.V. Nesterenko, Yu.M. Penkin, S.N. Shulga // The 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) (may 29 -june 2, Kyiv, Ukraine). P. 40-44.

Penkin Yu.M. Radiation Field of a Dipole Placed at Impedance Sphere. /Yu.M. Penkin, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko, S.L. Berdnik, N.K.Blinova// The 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON) (may 29 -june 2, Kyiv, Ukraine). P. 29-32.

Berdnik S.L. Diffraction Radiation of a Slot into a Space over an Impedance Screen. /S.L. Berdnik, Yu.M. Penkin, V.A. Katrich, M.V. Nesterenko // XXII International Seminar/Workshop DIPED-2017, September 25-28, 2017, Dnipro, Ukraine.

Berdnik S.L.T-junction of Rectangular Waveguides with Monopole-Slot Coupling Structure and Elements Coated by a Metamaterial. /S.L. Berdnik, V.A. Katrich, V.I. Kiyko, M.V. Nesterenko, Yu.M. Penkin // XXII International Seminar/Workshop DIPED-2017, September 25-28, 2017, Dnipro, Ukraine.

Berdnik S.L. Array of the Four Arc Monopoles on a Sphere with Surface Impedance. /S.L. Berdnik, V.A. Katrich, V.I. Kiyko, M.V. Nesterenko, Yu.M. Penkin // XXII International Seminar/Workshop DIPED-2017, September 25-28, 2017, Dnipro, Ukraine.

Тези у вітчизняних виданнях
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

Ломакіна О.С. Інвестиційна привабливість альтернативної енергетики. / О.С. Ломакіна, А.А. Нємцова, Є.Г. Пономаренко // Мат. V науково-практичної конф. з міжнар. Участю «актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики» (20-21 квітнф 2017, Харків). – С. 185-188.

Пенкин Ю.М. Дифракционная оценка продольныхразмеров длинных углеродных нанотрубок. /Ю.М. Пенкин, В.А. Катрич, М.В. Нестеренко, С.Л. Бердник //В сб. научных трудов IX международной научной конференции «Функциональная база наноэлектроники» (18-23 сентября 2017., Харьков-Одесса). – С. 185-188.

Huriev R. S. Optimization Technology in Financial Planning / R.S. Huriev, A.A. Nemtsova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21  квіт.  2017 р.).  В  2-х.т., Т.2.  –  Х.  : Вид-во НФаУ, 2017. – C. 281-282.

Melanchuk T. V. Math Modeling of Infections Disease (Acute Form) Using Google Docs Spreadsheets. / T.V. Melanchuk, S.V. Velma // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2017 р.).  В  2-х.т., Т.2.  –  Х.  : Вид-во НФаУ, 2017. – C. 287-288.

Pryimak J. O. The Modeling of Financial Activities of Pharmaceutical Companies. / J.O. Pryimak, A.A. Nemtsova // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2017 р.).  В  2-х.т., Т.2.  –  Х.  : Вид-во НФаУ, 2017. – C. 294-295.

Salnykova K.R. The Fuzzy Logic Estimation of Credit Risk. / K.R. Salnykova, I.S. Tsakanyan // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів (21 квіт. 2017 р.).  В  2-х.т., Т.2.  –  Х.  : Вид-во НФаУ, 2017. – C. 296-297.

Сорокина И.В. Факторы риска развития патологии органов мочевыделительной системы у детей Харьковской области. / И.В. Сорокина, М.С. Мирошниченко, Н.В. Капусник, А.В. Арсеньев // тези доповідей Шостого міжнародного конгресу «Профілактика. Антиейджинг. Україна» (28-29 вересня 2017 р., Харків). Ліки України плюс, №3 (32), 2017. – С. 12-13.

Королев В.Д. Моделирование химических реакций в математическом пакете SCILAB. / В.Д. Королев // Зб. статей: 14 Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього» (28 жовтня -6 листопада 2017, м. Дніпро), 2017. – C. 127-128.

 

 

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ, З’ЇЗДИ, СИМПОЗІУМИ ТА ІН.),
у яких прийняли участь співробітники кафедри

№ з/п Назва Дата проведення, місце Зроблено доповідей
1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

V науково-практична конф. з міжнар. участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики»

Актуальні питання створення нових лікарських засобів : XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів.

The 2017 IEEE First Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON)

 

XI International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT)

 

IX международная научная конференция «Функциональная база наноэлектроники»

 

Шостий міжнародний конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна»

 

XXII International Seminar/Workshop DIPED-2017.

 

14 Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція «Наукова думка сучасності і майбутнього»

 

20-21 квітня 2017,

м. Харків

20 квітня 2017,

м. Харків

may 29 -june 2,

Kyiv, Ukraine.

2 june, 2017.

Kyiv, Ukraine.

18-23 сентября 2017, Харьков-Одесса

28-29 вересня 2017,

м. Харків

September 25-28, 2017, Dnipro, Ukraine.

28.10-6.10,

Дніпро,2017

1

 

9

 

2

 

2

 

1

 

1

 

3

 

2

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СНТ КАФЕДРИ

Кількість студентів у гуртку СНТ
вітчизняних іноземних всього
19 1 20
Наукові публікації, авторами та співавторами яких є студенти
тези статті
вітчизняні закордонні вітчизняні закордонні У виданнях, що індекс. у міжнародних наукометричних базах даних
5 1 1
Print Friendly, PDF & Email